Visie en Missie

Onze visie

In de 19e en 20e eeuw zijn belangrijke en indrukwekkende uitvindingen gedaan. Niemand had kunnen bedenken hoe deze zouden evolueren en in welke mate ze de wereld zouden veranderen.  Een uitvinding die de wereld van de 21e eeuw zal gaan veranderen is de uitvinding die 3D printen heet. Niet alleen de mogelijkheden die het gaat bieden maar ook de manier van het verkrijgen van zaken zal veranderen. Ideeën en creaties zullen worden gedeeld in plaats van dat ze door grote partijen aan ons worden opgelegd.
 
Het 3D printen biedt ons, maar nog meer de jonge en komende generaties, ongekende mogelijkheden  die tot op heden voor onmogelijk werden gehouden. Techniek zal op middel- en langere termijn nog duidelijker aanwezig zijn in onze samenleving.
Dit zal echter nieuwe probleemstellingen met zich meebrengen die kennis, innovatief en probleemoplossend denken als ook technische competenties van de nieuwe generaties zal vereisen.
 
In de ontwikkeling van het onderwijs op basis- en middelbare scholen is de laatste jaren de focus steeds meer op theoretische kennis gericht. In het basisonderwijs is het zwaartepunt zelfs komen te liggen op enkele kernactiviteiten.
 
Vanuit onze visie is het noodzakelijk deze trend om te buigen en ervoor te zorgen dat;
  • Techniek terug in de klas komt
  • 3D printtechniek en haar mogelijkheden een belangrijke rol spelen
  • Naast nieuw onderwijs meerwaarde gecreëerd wordt in bestaande leerlijnen
 
3DPrinterPoint kijkt vooruit door het volgen van nieuwe ontwikkelingen en trends. Dit stelt ons in staat te doorzien welke invloed dit heeft op onze business en waarop we moeten inspelen. Dit maakt het mogelijk voorbereid te zijn op het nu van morgen! Onze onderneming zal zich daardoor blijven ontwikkelen en groeien.
 
De eisen en keuzes die gemaakt worden twen aanzien van bijvoorbeeld het aangaan van samenwerkingsverbanden en de ontwikkeling van onderwijsmiddelen zal ons daarnaast zorgen voor kwalitatief hoogwaardige producten en diensten die leidend zijn in de markt.
 

Onze missie

Hiervoor heeft 3DPrinterPoint een duidelijk omschreven missie die onze leidraad is om samen met onze partners succesvol te zijn. Dit zal 3DPrinterPoint gidsen in het waarmaken van onze ambities om;
  • De standaard te zijn voor educatieve programma’s rondom de toepassing van 3D printtechniek en haar mogelijkheden in basis- en middelbaar onderwijs en daarnaast  de kennis en knowhow te vergroten van overige geïnteresseerde partijen
  • De komende generaties met onze middelen maximaal voorbereid te laten zijn op de technische uitdagingen waarvoor ze komen te staan
  • De bij voorkeur gekozen en meest betrouwbare business partner op het gebied van 3D printers en aanverwante productgroepen te zijn
  • De gesprekspartner te zijn voor instanties bij uitwerking van nieuw en vernieuwend onderwijs
  • Mensen, geld en doelen te managen, leidend tot maximaal rendement
  • Succesvol te zijn door het werken vanuit de normen en waarden van onze “HOE-filosofie”; Samenwerken met medewerkers, partners als klanten volgens uitgangspunten Helderheid, Openheid en Eerlijkheid
Het doel van 3DPrinterPoint is het aanbieden van en het ondersteunen bij implementatie van toonaangevende opleidingsprogramma’s (curricula) voor basis- en middelbare scholen waardoor techniek terug in de klas gebracht wordt. 3D printtechniek en haar mogelijkheden spelen hierin een belangrijke rol.
 
Daarnaast zal 3DPrinterPoint opleiding op maat aanbieden (bijvoorbeeld in workshops) aan overige geïnteresseerden.
 
Om dit te bereiken zal 3DPrinterPoint zelf en op basis van co-creatieve samenwerking met partijen die dezelfde doelen voor ogen hebben vooruitstrevende curricula ontwikkelen. Ieder curriculum heeft als doel het inspireren tot leren, het ontplooien van creativiteit en het vermogen ontwikkelen om probleemoplossend te denken en te handelen.
  
Ook streeft 3DPrinterPoint ernaar de toonaangevende partner te zijn op het gebied van het informeren over en het leveren van de benodigde kwaliteitsproducten die betrekking hebben op het gebied van o.a. 3D printen, 3D scannen, software en consumables.
 
Door het aangaan van een samenwerking met leveranciers die passen binnen onze filosofie  en vanuit dezelfde waarden als bij de co-creatieve partners het belang van goed onderwijs op dit gebied inzien en ondersteunen zullen de producten naadloos aansluiten bij onze educatieve missie.
 
Door het bieden van een professioneel, transparante en servicegerichte onderneming wil 3DPrinterPoint een stabiele partner zijn met als doel langdurige relaties op te bouwen.

x

Inloggen

Deze gegevens zijn niet bij ons bekend.

Er is iets fout gegaan. Of het ingevulde wachtwoord is verkeerd, of je account is nog niet geactiveerd.

Welkom, je bent succesvol ingelogd.


Wachtwoord vergeten

Je krijgt na aanvraag een nieuw wachtwoord toegestuurd per email.